Информации според § 5 Законот за е-трговија и откривање според § 25 Законот за медиуми:

Даватели на услуги и сопственици на медиуми:
д-р Хаки Криезиу

Moosstrasse 15
5020 Салцбург

Телефон: +43 (0)664 4202 148

Е-пошта: ordination@chirurg-kryeziu.com
Почетна страница: www.chirurg-kryeziu.com

Член на Лекарското друштво за Салцбург
Назив на работа: Специјалист по хирургија
(доделено во Австрија)
Активност што е предмет на Законот за лекари од 1998 година
(види http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht )
Регистарски број на компанија: *
Стопански регистар суд: *
UID бр.: ATU

Сите права се задржани. Авторот на оваа почетна страница нема никакво влијание врз содржината на страниците поврзани на почетната страница.