Informacije prema § 5 Zakona o e-trgovini i otkrivanje prema § 25 Zakona o medijima:

Pružaoci usluga i vlasnici medija:
dr Haki Kryeziu

Moosstrasse 15
5020 Salzburg

Telefon: +43 (0)664 4202 148

E-pošta: ordination@chirurg-kryeziu.com
Početna stranica: www.chirurg-kryeziu.com

Član liječničkog udruženja za Salzburg
Naziv posla: Specijalista hirurgije
(nagrađen u Austriji)
Djelatnost podliježe Zakonu o ljekarima iz 1998
(vidi http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht )
Matični broj kompanije: *
Sud privrednog registra: *
UID br.: ATU

Sva prava zadržana. Autor ove početne stranice nema nikakvog utjecaja na sadržaj stranica povezanih na početnoj stranici.